Het Volwassenheidsmodel: Een gids voor het opstellen van jouw roadmap

‘Er komt zoveel op ons af. NEH, kun je ons helpen met het inzichtelijk maken van de technologische stappen voor groei en veilig werken?’ Dit is basaal genomen de behoefte van woningcorporaties die ten grondslag lag aan het realiseren van ons Corporatie Volwassenheidsmodel (CVM) dat tijdens onze roadshows werd gelanceerd. In dit artikel lees je, aan de hand van vijf vragen aan expert Ronnie Berkhof, alles over het CVM en de meerwaarde voor woningcorporaties.

Wat is het CVM?
‘Het Corporatie Volwassenheidsmodel is een strategisch instrument dat door ons is ontwikkeld om woningcorporaties te helpen bij het beoordelen van hun huidige ICT-status. Ook helpt het bij het formuleren van een effectieve roadmap voor digitale groei. Het meet de volwassenheidsgraad van een woningcorporatie op het gebied van informatietechnologie en digitalisering. Daarnaast ondersteunt het model bij het identificeren van verbeterpunten.

Ons CVM kan, separaat of gecombineerd, worden ingezet voor vier thema’s:

 1. productiviteit;
 2. data en AI;
 3. cloud & infra en;
 4. veiligheid.

Dit zijn de brede onderzoeksgebieden (domeinen) binnen het CVM en geven de algemene richting of focus aan. Aan iedere categorie wordt na het onderzoek een volwassenheidsniveau toegekend. Op basis hiervan bespreken we de doelstellingen in relatie tot het volwassenheidsniveau en maken deze doelen SMART. Daarnaast vergelijk je hiermee eenvoudig de scores (anoniem) met andere corporaties.’

Waarom neemt NEH deze CVM op in haar dienstverlening?
‘Uit onze klantpanels kwam naar voren dat veel corporaties stoeien met de snelheid van innovatieve mogelijkheden en inherent ook met de opkomende cybercriminaliteit. Corporaties geven aan overzicht te missen, inclusief een effectief plan van aanpak om groei stapsgewijs en meetbaar te realiseren. ‘Wanneer is goed, goed genoeg?’ is een veelgehoorde vraag. Om deze pijn weg te nemen, zijn we gaan zoeken naar een effectieve en bewezen methode. Dit werd het CVM, een model dat al sinds ’86 bestaat. We hebben het eerst voor onszelf ingevuld om de doeltreffendheid ervan te ervaren. Met deze opgedane praktijkkennis én onze ervaring met technologie en adoptie zijn we in staat dit als een praktisch hulpmiddel in te zetten.’

Wat is de meerwaarde van een CVM voor woningcorporaties?
‘Er zijn verschillende redenen om een CVM voor je ICT-beleid in te zetten. Het invullen zorgt voor nadenken en keuzes maken. De output is een visueel document dat snel inzicht geeft in de huidige situatie, kwetsbaarheden en verbeterpunten. Op basis hiervan stel je strategische plannen en roadmaps op, die echt zijn afgestemd op specifieke behoeften en doelstellingen. Zo zet je gefaseerd de benodigde stappen en stel je prioriteiten in overeenstemming met het volwassenheidsniveau van je organisatie. Ook helpt het bij het realiseren van kostenbesparing door middel van gerichte investeringen in ICT-oplossingen.

Een logisch model geeft duidelijke groeipaden voor productiviteit. Mensen voelen zich meer betrokken en gemotiveerd als ze zien dat hun inspanningen bijdragen aan tastbare verbeteringen. Bovendien bepaal je slimmer waar je je energie en geld insteekt.’

Hoe belangrijk is het volwassenheidsniveau dat uit het model rolt?
‘Door hun volwassenheidsniveau te begrijpen, beoordelen en beheren woningcorporaties de risico’s beter. Het bepalen van het volwassenheidsniveau en het werken met bijbehorende schalen (van 100 tot 500) biedt kaders om de huidige ICT-capaciteiten te beoordelen en te vergelijken met andere corporaties; als organisatie maar ook als afdeling. Met deze leidraad bouw je een duurzame digitale infrastructuur, waarmee je de concurrentiepositie versterkt en van meerwaarde blijft voor klanten.

Extra voordeel daarbij is dat het niveau visueel wordt weergegeven. Het verduidelijkt snel de grote bulk aan beschikbare data. Dit helpt je om te bepalen waar je je energie in wil – of moet – steken. Het geeft handvatten om gesprekken te voeren; strategisch en praktisch. Vervolgens werk je aan de competenties, werkstromen en werkpakketten om te verduidelijken wat er nodig is en welke tools en veranderingen je helpen met de gewenste groei.’

Welke stappen moeten hiervoor worden doorlopen?
‘Dit is een project dat we gezamenlijk, aan de hand van duidelijk geformuleerde stappen, oppakken. Het vraagt om goede samenwerking en een diepgaand inzicht van de organisatie. Onze best practice is gebaseerd op onderstaande stappen.

 • Voorbereiding: bespreek doelstellingen en verwachtingen. Definieer de scope en bepaal de betrokkenen.
 • Informatieverzameling en analyse: verzamel data over de huidige ICT-status. Analyseer sterke en zwakke punten. Invullen volwassenheid op basis van analyse.
 • CVM-enquête voor afdelingen/processen: werk samen aan het invullen van de CVM-formulieren voor een gedetailleerd beeld.
 • CVM-Workshop: organiseer workshops om input te verkrijgen en overeenstemming te bereiken.
 • Analyse van resultaten: identificeer trends en kritieke verbetergebieden voor de roadmap.
 • Roadmap ontwikkeling: stel een roadmap op met prioriteiten en haalbare doelen.
 • Rapportage en presentatie: maak een rapport en presenteer de bevindingen.
 • Continue monitoring en evaluatie: implementeer een werkwijze voor doorlopende monitoring en evaluatie van de voortgang.

Wil jij meer weten over het CVM of ben je benieuwd of een CVM voor jouw organisatie van meerwaarde is? Neem contact met ons op voor een toelichting en quick scan.

Jouw organisatie ontzorgen?

Wij gaan graag het gesprek met je aan!