De Impact van AI op Woningcorporaties – Vooruitgang en Uitdagingen

Het gebruik van AI wordt cruciaal voor woningcorporaties volgens het "2024 Work Trend Index Annual Report". NEH ondersteunt deze ontwikkeling met verbeterde beveiliging, data governance en AI-usecases. Lees het volledige artikel voor meer inzichten en aanbevelingen om strategische keuzes te maken voor jouw organisatie.

Bij NEH hebben we het recente "2024 Work Trend Index Annual Report" van Microsoft en LinkedIn zorgvuldig gelezen en geïnterpreteerd. We willen de belangrijkste bevindingen graag delen met woningcorporaties, omdat deze inzichten essentieel kunnen zijn voor strategische keuzes in het komende jaar. Dit artikel belicht de bevindingen uit het rapport en de impact hiervan op woningcorporaties, zonder in te gaan op technische details, zodat bestuurders zonder uitgebreide technische kennis kunnen begrijpen hoe AI hun organisatie kan transformeren.

AI: Een noodzaak voor concurrentievermogen
Het rapport benadrukt dat AI niet langer een optie is, maar een noodzaak voor bedrijven om concurrerend te blijven. 79% van de leiders is het erover eens dat hun bedrijf AI moet omarmen om relevant te blijven. Echter, 59% van de leiders maakt zich zorgen over het kwantificeren van de productiviteitswinst van AI, wat leidt tot traagheid in de implementatie. Woningcorporaties moeten deze zorgen overwinnen door een duidelijke visie en strategie te ontwikkelen voor AI-integratie. 

De drijvende kracht achter AI: Medewerkers
Medewerkers willen AI op het werk gebruiken en nemen het heft in eigen handen door zelf AI-tools mee te brengen naar het werk (BYOAI). Maar liefst 78% van de AI-gebruikers doet dit, zelfs zonder goedkeuring van hun werkgever. Dit benadrukt de noodzaak voor woningcorporaties om proactief AI-oplossingen te bieden en ervoor te zorgen dat medewerkers goed opgeleid zijn in het gebruik van AI-tools. Dit helpt niet alleen om de productiviteit te verhogen, maar ook om gegevensbeveiliging te waarborgen, een topprioriteit voor de meeste organisaties. 

AI verhoogt de standaard en doorbreekt de carrièredrempel
AI verandert de arbeidsmarkt ingrijpend. Hoewel er angst bestaat voor baanverlies, biedt AI ook enorme kansen. 66% van de leiders zegt dat ze geen kandidaten zouden aannemen zonder AI-vaardigheden, en 71% geeft de voorkeur aan minder ervaren kandidaten met AI-vaardigheden boven meer ervaren kandidaten zonder deze vaardigheden. Voor woningcorporaties betekent dit dat investeringen in AI-training cruciaal zijn om het personeelsbestand toekomstbestendig te maken. 

De opkomst van AI power users
Het rapport introduceert het concept van AI power users – medewerkers die AI op regelmatige basis gebruiken en hiermee aanzienlijke tijdswinst en productiviteitsverhogingen realiseren. Deze gebruikers laten zien wat mogelijk is wanneer AI op de juiste manier wordt ingezet. Voor woningcorporaties betekent dit dat het stimuleren van een cultuur van AI-experimentatie en -innovatie kan leiden tot aanzienlijke verbeteringen in de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie. 

NEH’s initiatieven voor woningcorporaties
Bij NEH zijn we actief op meerdere fronten om deze ontwikkeling in goede banen te leiden: 

  1. Verhoogd beveiligingsniveau: We verhogen momenteel het beveiligingsniveau voor onze klanten, met het invoeren van het Werkplek Security Pack, omdat we de urgentie zien in de data. Dit stelt ons in staat om mogelijke gevaren en risico’s nog beter het hoofd te bieden. 
  2. Data governance: We zien de datavraagstukken waar corporaties mee worstelen. We maken stappen in de voorbereidingen om een centrale rol te spelen waardoor een corporatie grip krijgt en houdt op data, terwijl de kracht van de applicatie bij de leverancier blijft liggen. 
  3. Ondersteuning AI-usecases: We zijn de eerste stappen aan het zetten om in 2025 corporaties volledig te kunnen ondersteunen met AI-usecases. Dit zal helpen om de operationele efficiëntie te verhogen en betere service aan huurders te bieden. 

Aanbevelingen voor woningcorporaties
Het rapport doet een aantal aanbevelingen. 

  1. Identificeer specifieke gebruikscases: Begin met het identificeren van een specifiek probleem dat AI kan oplossen, zoals het verbeteren van de klantenservice of het versnellen van het onderhoudsproces. 
  2. Top-down en bottom-up benadering: Betrek zowel het management als de medewerkers bij het implementeren van AI. Dit zorgt voor breed gedragen adoptie en enthousiasme. 
  3. Prioriteer training: Zorg voor continue training en ontwikkeling van medewerkers op het gebied van AI. Dit helpt om de voordelen van AI optimaal te benutten en de organisatie toekomstbestendig te maken. 
  4. Stimuleer innovatie: Moedig medewerkers aan om te experimenteren met AI en deel best practices binnen de organisatie. Dit kan leiden tot nieuwe en efficiëntere manieren van werken. 

Conclusie
Bij NEH zien we AI als een cruciale factor voor de toekomst van woningcorporaties. De integratie van AI biedt enorme kansen, maar vereist ook een duidelijke visie en strategie. Door te investeren in AI-oplossingen en -training, en een cultuur van innovatie te bevorderen, kunnen woningcorporaties niet alleen hun efficiëntie verhogen, maar ook hun concurrentiepositie versterken en beter inspelen op de behoeften van hun huurders. De toekomst van AI is nu, en de organisaties die deze uitdaging aangaan, zullen de vruchten plukken. 

We hopen dat deze interpretatie van het rapport je helpt bij het maken van strategische keuzes voor jouw organisatie in het komende jaar. 

Heb je interesse in het volledige rapport: AI at Work Is Here. Now Comes the Hard Part (microsoft.com) 

Jouw organisatie ontzorgen?

Wij gaan graag het gesprek met je aan!